Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 3: Phenotypic drug susceptibility of ethambutol (Etb), streptomycin (S), ofloxacin (O), kanamycin (K) and ethionamide (Eto)

Figure 3: Phenotypic drug susceptibility of ethambutol (Etb), streptomycin (S), ofloxacin (O), kanamycin (K) and ethionamide (Eto)